Monday, August 17, 2015

Untuk yang akan datang

"Berusahalah dalam sementara ini, untuk selamanya nanti"- Tepian Muara

No comments:

Post a Comment